Jatkuvaa asiakaskokemuksen hallintaa

Luo ja muokkaa monipuolisesti erilaisia kartoituksia ja palautekyselyjä. Raportit ja mittarit automaattisesti asiakkaan tilannekuva-sivulle.

  • Luo kartoitukset helposti editorin avulla
  • Havainnolliset raportit ja analyysit automaattisesti.
  • Kaikki yrityskohtaiset kartoitukset automaattisesti aikajanalle.

Kartoitukset, kyselyt ja botit

Vaihda napin painalluksella palautekyselyn esitystapaa sivutetun kyselyn, lakanamallin tai bot-mallin välillä.

Palvelutasoanalyysit

Kartoituksista ja boteista voi automaattisesti ottaa selkeitä tasoanalyysejä, jotka johtavat helpommin päätöksentekoon ja havainnollistavat keskeiset vahvuudet ja parantamisalueet.

Jatkuva NPS ja tilannekuva

Seuraa automaattisesti laskettavia KPI-mittareita sekä asiakkaan tilannekuvaa. Koko palautehistoria koko ajan hallussa ja verrattavissa edelliseen.

Automaattinen raportointi

Raportit muodostuvat automaattisesti. Voi toimittaa palauteraportit myös havainnollisessa muodossa sähköpostiin ja tulostaa PDF:na.

Tarjoa vastaajalle välitöntä palautetta

Voit luoda kyselyistä dialogimaisempia, antamalla vastaajalle välitöntä palautetta. Se aktivoi vastaajaa ja hän saa myös lisäarvoa vastatessaan.

Laadulliset raportit

Voit luoda automaattisesti valmiita kvalitatiivisia ja selittäviä raportteja. Luo analyysista suoraan toimintaohjeet. Pääset nopeasti tuloksista tekemiseen!

Vapauta aikasi asiakkaan käyttöön!